Posts Tagged ‘fettransplantation

15
jun

Vad är en fettransplantation

Eftersom en fettransplantation innebär att du transplanterar dina egna fettceller från en lokation på kroppen till en annan inom din kropp, kan du aldrig bli allergisk. Med fettransplantation är det möjligt att suga ut fett från dina lår och sedan injicera detta var som helst på kroppen. Reinjicerat fett sitter kvar längre på stora områden som inte rör sig så mycket, varför behandlingen ofta är väldigt effektiv på insjunkna kinder. Fettransplantation kan också korrigera tecken på atrofiskt åldrande på händerna. Det är dock inte alla områden på kroppen som kan behandlas effektivt med hjälp av fettransplantation men utvecklingen går konstant framåt. En del läkare anser att brösten är ett sådant icke-lämpligt område eftersom det gör det mycket svårare att upptäcka bröstcancer med hjälp av mammografi. Om man undantar argumentet kring mammografi utgör inte brösten någon hinder för mycket lyckade fettransplantationer. Det utförs ständigt ökande bröst operationer i Sverige med denna teknik.